Over ons


De Medische Missiezusters is een wereldwijde organisatie en bestaat uit een groep van ongeveer 500 vrouwelijke religieuzen van vele nationaliteiten die het als hun voornaamste taak zien om genezend aanwezig te zijn bij de minst bedeelden, en dat vooral in de derde wereld. De Unit Nederland-België bestaat uit een groep van ongeveer 55 vrouwelijke religieuzen die bijna allemaal in het buitenland actief zijn geweest en nu als oudere zusters zelfstandig in Nederland wonen en een eigen huishouding voeren. Hun gemiddelde leeftijd is 87 jaar. De Unit staat onder leiding van het Unit Leadership Team (ULT), dat gevormd wordt door drie zusters. Vanuit een klein bureau in het centrum van Utrecht zet een negental medewerkers zich in voor de begeleiding, de zorg en het welzijn van de zusters in de Unit Nederland-België. Eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie is een (leken)directeur.

RSIN van Unit: 824117918
RSIN van Stichting Medische Missiezusters: 807696766
Voor verdere ANBI zaken verwijzen wij u naar: www.anbiknr.nl/337.