Medische Missiezusters

De Medische Missiezusters in Nederland-België maken deel uit van de internationale gemeenschap van “Medical Mission Sisters”, een groep van ruim 500 zusters met 23 verschillende nationaliteiten. Wij zijn een congregatie van religieuze vrouwen binnen de Katholieke kerk. Als Medische Missiezusters zetten wij ons in voor gezondheidszorg en heelwording in vele landen.

Een gemeenschap tot missie geroepen

Uit de constitutie van de Medische Missiezusters

Wij zijn geroepen om genezend aanwezig te zijn in het hart van een gewonde wereld, om te getuigen van de heelheid van de schepping en om mee te bouwen aan één wereld waarin alle mensen, alle culturen en al het geschapene gerespecteerd en bevestigd worden.
 
Wij zetten ons in voor de bevordering van gezondheid en heelwording in alle aspecten van het leven en voor het bewaren van de integriteit van het leven handelend waar deze wordt bedreigd. Met zorg en mededogen delen we het leven van hen die arm gemaakt en onderdrukt zoeken naar eigen kracht en vrijheid.
Wij willen eenvoudig genoeg leven om onze eigen kwetsbaarheid en afhankelijkheid te kunnen ervaren met een openheid die maakt dat anderen zich bij ons thuis voelen.
 
We zijn bereid te gaan waar we nodig zijn en het werk te doen waartoe we ons geroepen weten. Liefde is de drijfveer die ons leven zin en richting geeft. Liefde geeft ons de kracht om alles wat we zijn en hebben in te zetten voor een wereld van gerechtigheid en harmonie waarin niemand gebrek lijdt.